Modele i narzędzia zarządzania wiedzą w organizacji

5/5 - (1 vote)

Zarządzanie wiedzą to proces pozyskiwania, przechowywania, udostępniania i wykorzystywania wiedzy w organizacji. Ma on na celu zwiększenie efektywności organizacji poprzez wykorzystanie wiedzy w procesach decyzyjnych oraz zwiększenie innowacyjności poprzez wykorzystanie wiedzy do tworzenia nowych rozwiązań i produktów. W tym artykule omówimy modele i narzędzia zarządzania wiedzą w organizacji oraz jakie korzyści wynikają z ich stosowania.

 1. Model DIKW

Jednym z najpopularniejszych modeli zarządzania wiedzą jest model DIKW (Data-Information-Knowledge-Wisdom). Model ten zakłada, że wiedza organizacji jest wynikiem przetwarzania danych i informacji na poziomie wiedzy i mądrości. Zgodnie z tym modelem, organizacje powinny skupić się na zbieraniu i przetwarzaniu danych oraz informacji, aby w wyniku tego uzyskać wiedzę i mądrość.

 1. Systemy informatyczne do zarządzania wiedzą

Systemy informatyczne do zarządzania wiedzą to narzędzia, które umożliwiają organizacjom zbieranie, przechowywanie, udostępnianie i wykorzystywanie wiedzy w procesach biznesowych. Dzięki takim systemom organizacje mogą w łatwy sposób zarządzać dokumentami, wiedzą ekspercką czy bazami wiedzy. Przykładowymi systemami informatycznymi do zarządzania wiedzą są systemy CMS (Content Management System), systemy CRM (Customer Relationship Management) czy systemy E-learningowe.

 1. Benchmarking wiedzy

Benchmarking wiedzy to proces porównywania wiedzy organizacji z wiedzą innych organizacji, w celu identyfikacji obszarów wymagających poprawy oraz wdrożenia najlepszych praktyk. Dzięki benchmarkingowi organizacje mogą nauczyć się od najlepszych w swojej branży oraz wdrożyć innowacje, które zwiększą ich konkurencyjność na rynku.

 1. Zarządzanie wiedzą ekspercką

Zarządzanie wiedzą ekspercką to proces pozyskiwania, przechowywania i udostępniania wiedzy specjalistów w organizacji. Dzięki takim procesom organizacje mogą wykorzystać wiedzę ekspercką w procesach decyzyjnych oraz w tworzeniu nowych rozwiązań. Przykładowymi narzędziami stosowanymi w zarządzaniu wiedzą ekspercką są systemy CRM, systemy e-learningowe czy sieci społecznościowe.

 1. Organizacje uczące się

Organizacje uczące się to organizacje, które ciągle doskonalą swoje procesy i systemy, poprzez wykorzystanie wiedzy z wewnątrz i z zewnątrz organizacji. W takich organizacjach każdy pracownik ma możliwość współtworzenia wiedzy i jej udostępniania, co przyczynia się do zwiększenia innowacyjności oraz zaangażowania pracowników. W organizacjach uczących się stosowane są różne narzędzia, takie jak mentoring, coaching, szkolenia czy programy rozwojowe.

Korzyści wynikające z zarządzania wiedzą w organizacji:

 1. Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności organizacji poprzez wykorzystanie wiedzy do tworzenia nowych produktów i usług.
 2. Zwiększenie efektywności procesów biznesowych poprzez wykorzystanie wiedzy do podejmowania lepszych decyzji.
 3. Poprawa jakości produktów i usług organizacji poprzez wykorzystanie wiedzy do doskonalenia procesów produkcyjnych i usługowych.
 4. Zwiększenie zaangażowania pracowników poprzez udział w procesach tworzenia i udostępniania wiedzy.
 5. Minimalizacja ryzyka utraty wiedzy, w szczególności w przypadku odejścia pracowników.
 6. Zwiększenie efektywności działań marketingowych poprzez wykorzystanie wiedzy o potrzebach i preferencjach klientów.

Podsumowując, zarządzanie wiedzą w organizacji to proces kluczowy dla zwiększenia innowacyjności, efektywności i konkurencyjności organizacji na rynku. Narzędzia takie jak systemy informatyczne, benchmarking wiedzy czy zarządzanie wiedzą ekspercką mogą pomóc w efektywnym zarządzaniu wiedzą w organizacji. Jednocześnie warto pamiętać, że zarządzanie wiedzą to proces ciągły, który wymaga regularnej analizy i dostosowywania działań organizacji do zmieniających się warunków rynkowych oraz potrzeb klientów i pracowników.

image_pdf