Przyczyny demoralizacji wychowanków zakładu poprawczego

Rate this post

I: Wprowadzenie i charakterystyka zakładu poprawczego

Zakłady poprawcze stanowią element systemu resocjalizacji w Polsce, skierowany głównie na młodzież w wieku 13 do 21 lat, które naruszyły prawo, a ich sprawy są zaś zbyt poważne, aby rozwiązać je w ramach postępowania wychowawczego. Zakłady poprawcze są instytucjami zamkniętymi, które mają na celu wprowadzenie zmian w zachowaniu i postawach wychowanków, poprzez różne formy oddziaływań resocjalizacyjnych i edukacyjnych.

Jednak, mimo założeń, w zakładach poprawczych często występuje zjawisko demoralizacji wychowanków. Demoralizacja jest stanem, w którym jednostka traci moralne lub etyczne kierunki, jest zdezorientowana co do swojego miejsca w społeczeństwie, jej wartości są skonfliktowane, a poczucie celu jest zagubione lub zmienione.

II: Przyczyny demoralizacji wychowanków zakładu poprawczego

Istnieje wiele czynników, które mogą przyczynić się do demoralizacji wychowanków zakładu poprawczego. Przede wszystkim, są to czynniki związane z samym środowiskiem zakładu. Zamknięcie, separacja od rodziny i społeczeństwa, niewielka możliwość wpływu na własną sytuację, konieczność dostosowania się do sztywnych reguł i procedur, a także często występująca przemoc między wychowankami – wszystko to może prowadzić do demoralizacji.

Drugim zespołem czynników są te związane z indywidualnymi cechami wychowanka – jego historią życia, doświadczeniami z przeszłości, a także aktualnym stanem emocjonalnym i psychicznym. Wiele wychowanków zakładów poprawczych ma za sobą trudne doświadczenia, takie jak przemoc domowa, zaniedbanie, czy brak stabilnego środowiska rodzinnego. To z kolei prowadzi do poczucia braku bezpieczeństwa, niskiej samooceny, problemów z budowaniem zdrowych relacji, czy kłopotów z przestrzeganiem zasad i norm społecznych.

III: Jak przeciwdziałać demoralizacji wychowanków zakładu poprawczego?

Zapobieganie demoralizacji wychowanków zakładu poprawczego to proces skomplikowany, wymagający wielowymiarowego podejścia. W pierwszej kolejności, niezbędne jest stworzenie bezpiecznego, stabilnego środowiska, które umożliwi wychowankom poczucie bezpieczeństwa i zaufania.

Następnie, ważne jest indywidualne podejście do każdego wychowanka, uwzględniające jego specyficzne potrzeby, problemy i zasoby. Wielu wychowanków potrzebuje profesjonalnej pomocy psychologicznej, aby poradzić sobie z traumami z przeszłości.

Wreszcie, konieczne jest zapewnienie wychowankom realnej perspektywy na przyszłość – edukacji, możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych, pomocy w planowaniu i organizowaniu życia po opuszczeniu zakładu.

Podsumowując, demoralizacja wychowanków zakładów poprawczych to poważny problem, który wymaga kompleksowego podejścia, zarówno ze strony samego zakładu, jak i szerszego systemu wsparcia dla młodzieży z problemami.

image_pdf