Audyty wewnętrzne jako instrumenty oceny i doskonalenia systemów zarządzania

Audyty wewnętrzne to procesy oceny i doskonalenia systemów zarządzania, przeprowadzane przez specjalistów z wewnętrznych jednostek audytowych organizacji. Ich celem jest identyfikacja i zapobieganie błędom, ujawnienie obszarów ryzyka oraz zapewnienie zgodności z przepisami i standardami. W tym artykule omówimy, dlaczego audyty wewnętrzne są ważnymi instrumentami oceny i doskonalenia systemów zarządzania oraz jakie korzyści wynikają z ich … Czytaj dalej