Instytucje przedstawicielskie i samorządowe w systemie politycznym Polski

W systemie politycznym Polski istnieją dwa rodzaje instytucji przedstawicielskich: instytucje przedstawicielskie na poziomie państwowym oraz instytucje samorządowe. Na poziomie państwowym, główną instytucją przedstawicielską jest Sejm, składający się z 460 posłów wybieranych w wyborach powszechnych co 4 lata. Sejm jest izbą niższą parlamentu, która odpowiada za uchwalanie ustaw i kontrolę nad rządem. Drugą izbą parlamentu jest … Czytaj dalej