Kryzys autorytetu naukowego i alternatywne formy wiedzy

Kryzys autorytetu naukowego odnosi się do spadku zaufania do instytucji naukowych, a w szczególności naukowców jako źródła wiedzy i autorytetu. Przyczyny tego kryzysu są różne i złożone, ale wśród nich znajdują się m.in. kontrowersje wokół niektórych badań naukowych, rosnąca polaryzacja i ideologiczne podziały społeczne, wzrost znaczenia mediów społecznościowych i alternatywnych źródeł informacji, jak również zwiększająca … Czytaj dalej