Ocena działalności otwartych funduszy emerytalnych w Polsce

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) to instytucje, które powstały w Polsce w 1999 roku w ramach reformy systemu emerytalnego. Celem utworzenia OFE było zwiększenie dochodów emerytalnych polskich obywateli poprzez wprowadzenie drugiego filaru systemu emerytalnego. W ramach OFE przyszli emeryci mogą gromadzić środki na swoje emerytury, które będą wypłacane wraz z emeryturą z ZUS-u. Ocena działalności otwartych … Czytaj dalej