Organizacje wirtualne w wybranych sektorach gospodarki

Organizacje wirtualne, zwane także organizacjami sieciowymi, to formy organizacji, które powstają w wyniku połączenia kilku niezależnych jednostek gospodarczych, funkcjonujących w różnych miejscach geograficznych. W organizacjach wirtualnych kluczowym elementem jest wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych, które umożliwiają współpracę i wymianę informacji między partnerami w sieci. Organizacje wirtualne są obecne w różnych sektorach gospodarki, a ich popularność stale … Czytaj dalej