Przestępczość elektroniczna – a bezpieczeństwo personalne

Wstęp W dobie postępu technologicznego oraz wzrostu globalizacji, zagrożenie przestępczością elektroniczną staje się coraz bardziej realne i powszechne. Przestępczość elektroniczna, zwana również cyberprzestępczością, to wszelkie działania nielegalne prowadzone w środowisku wirtualnym, które mogą prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa personalnego. Bezpieczeństwo personalne to pojęcie obejmujące ochronę prywatności, tożsamości, danych i majątku jednostki. Celem niniejszego referatu jest analiza … Czytaj dalej