Standardy zarządzania społeczną odpowiedzialnością organizacji

Standardy zarządzania społeczną odpowiedzialnością organizacji (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to zbiór norm i zasad, które określają sposób, w jaki organizacja powinna działać w społeczeństwie, uwzględniając aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Celem standardów CSR jest zapewnienie, że organizacje będą działać w sposób etyczny i zrównoważony, dbając o interesy swoich pracowników, społeczności lokalnej oraz środowisko … Czytaj dalej