Uwarunkowania funkcjonowania oraz rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Współczesna gospodarka opiera się na wielu sektorach, w tym na sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Sektor ten pełni kluczową rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy, zwiększaniu konkurencji na rynku i generowaniu wzrostu gospodarczego. Jednakże, MŚP stanowią tylko część gospodarki i funkcjonują w warunkach wpływających na ich rozwój. W tym kontekście, istnieje wiele czynników wpływających … Czytaj dalej