Zachowania zbiorowe

Zachowania zbiorowe to zachowania wykonywane przez grupę ludzi, które są wywoływane przez wspólny cel lub emocje. Zachowania zbiorowe mogą przybierać różne formy i występować w różnych kontekstach, od demonstracji politycznych do koncertów muzycznych i imprez sportowych. W tym tekście omówione zostaną niektóre z istotnych zachowań zbiorowych, takie jak zachowania tłumu, panika, zbiorowe formy przeżywania żałoby, … Czytaj dalej