Życie codzienne szlachty polskiej w XVIII wieku

W XVIII wieku w Polsce szlachta odgrywała kluczową rolę w życiu politycznym i społecznym kraju. Była to grupa ludzi, która cieszyła się wielką władzą i prestiżem, ale jednocześnie musiała sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez społeczeństwo i swoich rówieśników. W tym okresie szlachta polska prowadziła bardzo różnorodne życie, a jej codzienność była zależna od wielu czynników, … Czytaj dalej