Geneza, organizacja i funkcjonowanie amerykańskich agencji federalnych zajmujących się ściganiem przestępców na przykładzie Immigration and Naturalization Service

5/5 - (1 vote)

Należy zauważyć, że Immigration and Naturalization Service (INS) został rozwiązany w 2003 roku, a jego funkcje zostały przeniesione do nowo utworzonych agencji w ramach Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych. Mimo to, przedstawiam poniżej genezę, organizację i funkcjonowanie INS przed jego rozwiązaniem.

Geneza Immigration and Naturalization Service (INS)

Immigration and Naturalization Service (INS) powstał w 1933 roku, w wyniku reorganizacji wcześniejszych struktur imigracyjnych i naturalizacyjnych w Stanach Zjednoczonych. Przed utworzeniem INS, imigracja była zarządzana przez różne urzędy federalne, w tym Komisję Imigracyjną (Immigration Commission) i Biuro Imigracji (Bureau of Immigration). INS został utworzony, aby skonsolidować te funkcje i usprawnić zarządzanie imigracją oraz naturalizacją.

Organizacja i funkcjonowanie INS

Przed rozwiązaniem w 2003 roku, INS podlegał Departamentowi Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i był odpowiedzialny za zarządzanie imigracją, kontrolę granic oraz naturalizację obywateli. Główna siedziba INS znajdowała się w Waszyngtonie, ale agencja posiadała również wiele biur regionalnych i lokalnych na terenie całego kraju.

Funkcjonowanie INS opierało się na trzech głównych obszarach działalności:

  1. Zarządzanie imigracją – INS był odpowiedzialny za opracowywanie i wdrażanie polityki imigracyjnej oraz przepisów dotyczących wiz i statusu imigracyjnego. W ramach tych obowiązków, INS zajmował się sprawdzaniem wniosków o wizy, azyl, status uchodźcy czy stały pobyt, a także udzielaniem informacji i wsparcia dla osób ubiegających się o te benefity.
  2. Kontrola granic – INS odpowiadał za patrolowanie granic Stanów Zjednoczonych oraz kontrolowanie ruchu osób w punktach kontrolnych na granicy. W ramach tej funkcji, agencja współpracowała z innymi organami ścigania, zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi, w celu zwalczania nielegalnej imigracji, przemytu ludzi oraz innych przestępstw związanych z przekraczaniem granic.
  3. Naturalizacja – INS był odpowiedzialny za przeprowadzanie procedur naturalizacyjnych, czyli nadawanie obywatelstwa Stanów Zjednoczonych osobom spełniającym określone kryteria, takie jak staż pobytu, znajomość języka angielskiego czy udział w testach z zakresu historii i ustroju politycznego USA.

Rozwiązanie INS i powstanie Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego

W 2003 roku, w wyniku reorganizacji struktur rządowych związanych z bezpieczeństwem, INS został rozwiązany, a jego funkcje przeniesione do nowo utworzonego Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (Department of Homeland Security, DHS). Podział obowiązków INS między różne agencje w ramach DHS miał na celu usprawnienie zarządzania imigracją oraz zwiększenie skuteczności w walce z zagrożeniami związanymi z przekraczaniem granic.

Funkcje INS zostały podzielone głównie między trzy nowe agencje:

  1. United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) – agencja ta przejęła większość obowiązków INS związanych z zarządzaniem imigracją i naturalizacją. USCIS zajmuje się przetwarzaniem wniosków o wizy, zielone karty, azyl, obywatelstwo oraz inne korzyści imigracyjne.
  2. United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) – ta agencja została utworzona w celu zwalczania przestępczości związanej z imigracją oraz przemytem na terenie Stanów Zjednoczonych. ICE jest odpowiedzialne za ściganie osób podejrzanych o naruszenie przepisów imigracyjnych, takich jak nielegalny pobyt czy fałszowanie dokumentów.
  3. United States Customs and Border Protection (CBP) – CBP przejęło zadania INS związane z kontrolą granic oraz ochroną punktów kontrolnych. Agencja ta jest odpowiedzialna za patrolowanie granic oraz sprawdzanie osób i towarów przekraczających granicę Stanów Zjednoczonych.

Chociaż Immigration and Naturalization Service nie istnieje już jako niezależna agencja, jego funkcje i zadania w zakresie zarządzania imigracją, kontroli granic oraz naturalizacji nadal są realizowane przez nowo utworzone agencje w ramach Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego. Reorganizacja ta miała na celu zwiększenie efektywności oraz skuteczności działania organów ścigania w walce z przestępczością imigracyjną oraz zagrożeniami związanymi z przekraczaniem granic.

image_pdf