Geneza, organizacja i funkcjonowanie amerykańskich agencji federalnych zajmujących się ściganiem przestępców na przykładzie United States Marshall Service

5/5 - (2 votes)

Geneza United States Marshals Service (USMS)

United States Marshals Service (USMS) jest najstarszym federalnym organem ścigania w Stanach Zjednoczonych. Jego geneza sięga ustanowienia Judiciary Act w 1789 roku, kiedy to Kongres Stanów Zjednoczonych utworzył federalne systemy sądownictwa i wymiany informacji, a także powołał do życia funkcję marszałka (marshal). Od tego czasu, marszałkowie federalni oraz ich zastępcy (deputy marshals) pełnią swoje funkcje w różnych regionach kraju.

Organizacja i funkcjonowanie USMS

USMS podlega Departamentowi Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, a jego zadaniem jest ochrona praworządności i wspieranie federalnego wymiaru sprawiedliwości. USMS dzieli się na 94 dystrykty sądowe, które odpowiadają granicom sądowniczym na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Każdy z dystryktów posiada marszałka, który jest mianowany przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych i musi zostać zatwierdzony przez Senat.

Funkcjonowanie USMS

Funkcjonowanie USMS opiera się na kilku kluczowych zadaniach:

  1. Ochrona sądów federalnych i personelu sądowego – USMS odpowiada za bezpieczeństwo sędziów, świadków, jurorów oraz innych uczestników procesów sądowych. W tym celu marszałkowie i ich zastępcy monitorują sytuację w sądach, przeprowadzają oceny ryzyka oraz zapewniają ochronę osobistą.
  2. Ściganie osób poszukiwanych na mocy nakazów aresztowania – USMS odgrywa kluczową rolę w lokalizowaniu i aresztowaniu osób poszukiwanych na terenie Stanów Zjednoczonych, zarówno tych podejrzanych o przestępstwa federalne, jak i stanowe. W tym celu USMS współpracuje z innymi organami ścigania na różnych szczeblach.
  3. Zarządzanie programem ochrony świadków – USMS jest odpowiedzialny za koordynację federalnego programu ochrony świadków (Witness Security Program), który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa świadkom oraz ich rodzinom w przypadku wystąpienia zagrożenia ze strony przestępców.
  4. Transport więźniów i zarządzanie aresztami – USMS odpowiada za transport osób aresztowanych, skazanych oraz innych osób przetrzymywanych na mocy nakazów sądowych. Ponadto, USMS zarządza aresztami tymczasowymi oraz monitoruje warunki przetrzymywania osób zatrzymanych.
  5. Zarządzanie mieniem skonfiskowanym – USMS jest odpowiedzialne za zarządzanie mieniem skonfiskowanym w ramach postępowań sądowych, takim jak nieruchomości, pojazdy, konta bankowe czy inne wartościowe przedmioty. Zadaniem agencji jest zabezpieczanie, utrzymanie i ewentualne sprzedawanie tego mienia zgodnie z przepisami prawa. Dochód ze sprzedaży skonfiskowanego mienia jest często przeznaczany na cele związane z wymiarem sprawiedliwości, takie jak wsparcie dla ofiar przestępstw czy finansowanie programów prewencji przestępczości.
  6. Współpraca z innymi organami ścigania – USMS współpracuje z innymi federalnymi, stanowymi, lokalnymi oraz międzynarodowymi agencjami ścigania w celu zwalczania przestępczości. Współpraca ta obejmuje wymianę informacji, udział w wspólnych operacjach oraz wsparcie dla innych organów ścigania w zakresie zabezpieczenia świadków czy transportu więźniów.

United States Marshals Service, jako najstarszy federalny organ ścigania w Stanach Zjednoczonych, odgrywa istotną rolę w utrzymaniu prawa i porządku na terenie całego kraju. Współpracując z innymi agencjami i organami ścigania, USMS w znaczący sposób przyczynia się do ochrony praworządności oraz wspierania funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości na szczeblu federalnym. Działa w kluczowych obszarach, takich jak ochrona sądów, ściganie osób poszukiwanych, zarządzanie programem ochrony świadków czy transport więźniów, co czyni USMS nieodłącznym elementem systemu sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych.

image_pdf