Alimenty w prawie amerykańskim

Alimenty, zwane też wsparciem alimentacyjnym, są to pieniądze, które rodzic płaci na rzecz dziecka, aby zapewnić mu odpowiednie warunki życia. W amerykańskiej procedurze cywilnej, wsparcie alimentacyjne jest regulowane przez ustawę o wsparciu dzieci, znanej jako Child Support Enforcement Act (CSEA). W niniejszej pracy przeanalizujemy, jak działa system alimentacyjny w USA, jakie są podstawy prawne, jakie … Czytaj dalej