Audyt zintegrowanego systemu zarządzania w świetle wymagań norm ISO

Wprowadzenie ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) to organizacja powstała w 1946 roku w wyniku połączenia dwóch instytucji: Międzynarodowej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Normalizacyjnych i Komitetu Koordynacji Narodów Zjednoczonych do spraw Standardów. Siedzibą ISO jest Genewa, a jej członkami są organizacje reprezentujące kraje uczestniczące w działalności organizacji. Polskę reprezentuje Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Struktura ISO składa się z … Czytaj dalej