Stosunki polsko-tatarskie w latach 1684-1696

Stosunki polsko-tatarskie w latach 1684-1696 były okresem względnej stabilizacji po trudnych latach wojen i konfliktów, które miały miejsce w XVII wieku między Polską a Tatarami. W tym okresie obie strony starały się utrzymać pokojowe stosunki, ale mimo to dochodziło do pewnych sporów i konfliktów, głównie na tle kwestii granicznych i handlowych. W latach 1683-1699 Polska … Czytaj dalej