Zjawisko bezrobocia w Polsce i jego społeczne konsekwencje

Bezrobocie to jedno z najpoważniejszych problemów społeczno-ekonomicznych w Polsce, które dotyka miliony ludzi i ma poważne konsekwencje społeczne. Według danych GUS, w lutym 2022 roku stopa bezrobocia wynosiła 5,6%, co oznacza, że bez pracy było około 928 tysięcy osób. Jednym z najważniejszych skutków bezrobocia jest wzrost ubóstwa i wykluczenia społecznego. Ludzie, którzy są bez pracy, … Czytaj dalej