Bajkoterapia jako współczesna metoda pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym

5/5 - (1 vote)

Wstęp

Bajkoterapia to stosunkowo młoda, ale coraz bardziej popularna metoda pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, mająca na celu wsparcie ich rozwoju emocjonalnego, społecznego i intelektualnego. Opiera się na wykorzystaniu baśni, opowiadań, legend i mitów jako narzędzi terapeutycznych. W niniejszym referacie omówimy podstawowe założenia bajkoterapii, jej korzyści oraz praktyczne zastosowanie w pracy z dziećmi przedszkolnymi.

I. Podstawowe założenia bajkoterapii

 1. Rola baśni i opowiadań

Baśnie i opowieści pełnią w kulturze ważną rolę – przekazują wartości, normy społeczne, wzorce postępowania, a także dostarczają formy rozrywki. Bajkoterapia wykorzystuje te cechy, aby wspierać rozwój dzieci w różnych aspektach.

 1. Wyobraźnia jako narzędzie terapeutyczne

Bajkoterapia opiera się na sile wyobraźni dziecka, która pozwala mu przenieść się w świat baśni, identyfikować się z bohaterami i przeżywać emocje związane z fabułą. Dzięki temu dziecko może nie tylko lepiej zrozumieć siebie, ale również nabyć umiejętności niezbędne w radzeniu sobie z trudnościami.

 1. Symbolika i metaforyka baśni

Baśnie zawierają liczne symbole i metafory, które można wykorzystać w terapii. Przykładem takiej metafory jest przemiana żaby w księcia – symbolizuje ona możliwość przemiany, nadzieję i siłę miłości.

II. Korzyści wynikające z bajkoterapii

 1. Rozwój emocjonalny

Bajkoterapia pozwala dzieciom na lepsze poznanie i zrozumienie własnych emocji oraz na naukę ich wyrażania. Dzieci uczą się również empatii i zdolności do odczuwania emocji innych osób.

 1. Rozwój społeczny

Dzięki bajkoterapii dzieci przyswajają normy społeczne, wartości i wzorce postępowania obecne w baśniach. Uczą się również radzenia sobie z konfliktami, nawiązywania relacji z innymi oraz pracy w grupie.

 1. Rozwój intelektualny

Bajkoterapia stymuluje wyobraźnię, rozwija słownik, ucząc dzieci nowych słów i zwrotów, oraz kształtuje umiejętność rozumienia i interpretowania tekstu.

III. Praktyczne zastosowanie bajkoterapii w pracy z dziećmi przedszkolnymi

 1. Dobór odpowiednich baśni i opowiadań

Wybierając baśnie i opowieści do pracy z dziećmi przedszkolnymi, warto zwrócić uwagę na ich wartości edukacyjne i terapeutyczne. Dobrze jest wybierać historie, które odnoszą się do uczuć, problemów i sytuacji, z którymi dziecko może się zetknąć w codziennym życiu.

 1. Techniki pracy z baśnią

Bajkoterapia może przyjąć różne formy, w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Przykładowe techniki to:

 • Czytanie baśni i opowiadań na głos, aby dzieci mogły się wsłuchać w treść i wyobrazić sobie świat przedstawiony.
 • Wspólne tworzenie nowych baśni przez dzieci, co pozwala im pracować nad kreatywnością i wyrażaniem emocji.
 • Inscenizacja baśni, która angażuje dzieci w aktywną rolę i pozwala im na eksperymentowanie z różnymi rolami społecznymi.
 • Wykorzystanie elementów plastycznych, takich jak rysowanie, malowanie czy modelowanie, w celu przedstawienia bohaterów i wydarzeń z baśni.
 1. Praca indywidualna i grupowa

Bajkoterapia może być stosowana zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej. W przypadku terapii indywidualnej, terapeuta może skupić się na konkretnych potrzebach i problemach dziecka. Natomiast w terapii grupowej dzieci mają szansę na naukę współpracy, komunikacji i radzenia sobie z różnymi sytuacjami społecznymi.

 1. Wsparcie rodziców i nauczycieli

Ważnym elementem bajkoterapii jest współpraca z rodzicami i nauczycielami, którzy mogą wspierać rozwój dziecka poprzez czytanie baśni w domu czy zachęcanie do rozmów na temat uczuć i myśli związanych z opowiadaniami.

Podsumowanie

Bajkoterapia jako współczesna metoda pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, oferuje szereg korzyści, takich jak wsparcie rozwoju emocjonalnego, społecznego i intelektualnego. Wykorzystując baśnie i opowieści jako narzędzia terapeutyczne, dzieci uczą się zrozumienia własnych emocji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i nawiązywania relacji z innymi. Bajkoterapia jest elastyczna i może być dostosowywana do indywidualnych potrzeb dziecka, co sprawia, że stanowi wartościowe narzędzie w pracy z dziećmi przedszkolnymi.

image_pdf