Geneza, organizacja i funkcjonowanie amerykańskich agencji federalnych zajmujących się ściganiem przestępców na przykładzie Federal Bureau of Investigation

5/5 - (1 vote)

Geneza Federal Bureau of Investigation (FBI)

Federal Bureau of Investigation (FBI) jest jednym z najważniejszych i najbardziej znanych amerykańskich organów ścigania. Geneza FBI sięga roku 1908, kiedy to ówczesny Prokurator Generalny Charles Bonaparte zorganizował grupę specjalnych agentów śledczych podległych Departamentowi Sprawiedliwości. Agencja ta oficjalnie została utworzona jako Biuro Śledcze (Bureau of Investigation) 26 lipca 1908 roku, a w 1935 roku przyjęła swoją obecną nazwę – Federal Bureau of Investigation.

Organizacja i funkcjonowanie FBI

FBI podlega Departamentowi Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i jest odpowiedzialne za ściganie przestępców oraz ochronę bezpieczeństwa narodowego. Siedziba główna FBI znajduje się w Waszyngtonie, jednak agencja posiada także 56 biur terenowych (field offices) rozlokowanych w całym kraju oraz ponad 400 biur rezydentów (resident agencies) w mniejszych miejscowościach.

Na czele FBI stoi dyrektor, który jest nominowany przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych i musi zostać zatwierdzony przez Senat. Dyrektor odpowiada za ogólne kierowanie agencją, jej politykę oraz koordynację działań operacyjnych.

FBI dzieli się na różne dywizje i jednostki specjalne, które zajmują się różnymi aspektami przestępczości. Główne dywizje obejmują:

  1. Dywizja Kryminalna (Criminal Investigative Division) – ściga przestępców w zakresie przestępczości zorganizowanej, przemytu narkotyków, prania brudnych pieniędzy, przestępczości finansowej, przestępczości przeciwko dzieciom oraz przestępstw na tle seksualnym.
  2. Dywizja Kontrwywiadu (Counterintelligence Division) – zajmuje się wykrywaniem i ściganiem szpiegostwa oraz innymi działaniami mającymi na celu podważenie bezpieczeństwa narodowego USA.
  3. Dywizja Antyterrorystyczna (Counterterrorism Division) – odpowiedzialna za przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym, oraz analizę informacji wywiadowczych związanych z terroryzmem.
  4. Dywizja Cyberprzestępczości (Cyber Division) – zajmuje się ściganiem przestępstw związanych z technologią, w tym atakami hakerskimi, kradzieżą tożsamości oraz innymi formami cyberprzestępczości.
  5. Dywizja Nauk Kryminalistycznych (Forensic Science Division) – prowadzi analizę dowodów kryiminalistycznych oraz wspiera śledztwa poprzez ekspertyzy naukowe, takie jak analiza DNA, badania balistyczne czy odcisków palców.
  6. Dywizja Szkoleniowa (Training Division) – odpowiedzialna za szkolenie nowych agentów oraz rozwój zawodowy obecnych funkcjonariuszy, zarówno w zakresie umiejętności śledczych, jak i umiejętności strzeleckich czy samoobrony.

Funkcjonowanie FBI

FBI odgrywa kluczową rolę w zwalczaniu przestępczości na terenie Stanów Zjednoczonych. W ramach swojej działalności agencja prowadzi śledztwa, a także współpracuje z innymi organami ścigania, zarówno na szczeblu federalnym, jak i stanowym oraz lokalnym. FBI korzysta z zaawansowanych technologii oraz narzędzi śledczych, takich jak analiza danych, inwigilacja czy techniki operacyjne, aby skutecznie wykrywać i ścigać przestępców.

FBI współpracuje również z międzynarodowymi partnerami w celu zwalczania przestępczości o zasięgu globalnym, takiej jak terroryzm, handel ludźmi czy przemyt narkotyków. W ramach tej współpracy agencja utrzymuje międzynarodowe biura, tzw. Legal Attachés, które są odpowiedzialne za koordynację działań i wymianę informacji z zagranicznymi organami ścigania.

Ważnym aspektem działalności FBI jest również gromadzenie, analiza i udostępnianie informacji dotyczących przestępczości. Agencja publikuje regularne raporty, takie jak „Uniform Crime Report” czy „National Incident-Based Reporting System”, które stanowią ważne źródło danych statystycznych na temat przestępczości w Stanach Zjednoczonych.

FBI, jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych organów ścigania na świecie, odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu prawa i porządku na terenie USA. W ciągu swojej ponad stuletniej historii agencja ta zyskała szereg sukcesów w walce z przestępczością, a także przyczyniła się do rozwoju technik i metod śledczych, które są obecnie stosowane na całym świecie.

image_pdf