Model funkcjonowania ukrytych treści internetowych

5/5 - (1 vote)

Internet, tę niezwykłą globalną sieć komunikacji, można porównać do góry lodowej. To, co widzimy i znamy jako Internet, jest tylko „wierzchołkiem góry lodowej”. Część, którą powszechnie przeglądamy i której używamy, to tzw. powierzchniowy internet, czyli „Surface Web”. Jest to domena zindyksowanych stron internetowych, które są łatwo dostępne za pomocą standardowych przeglądarek internetowych i wyszukiwarek. Jednak większość danych internetowych – te, które są ukryte pod powierzchnią – należy do tzw. „Deep Web”, a jeszcze głębiej, do „Dark Web”.

Deep Web, czyli „głęboki internet”, jest częścią internetu, która nie jest indeksowana przez standardowe wyszukiwarki, takie jak Google czy Bing. Obejmuje to strony, które są chronione hasłem, takie jak konta e-mail, bankowość internetowa, prywatne strony społecznościowe, strony firm i organizacji, które chronią swoje dane przed indeksowaniem, oraz różne bazy danych i rządy, które przechowują ogromne ilości danych.

Jest to ogromna przestrzeń cyfrowa, która zawiera znacznie więcej informacji niż powierzchniowy internet. Niektóre szacunki sugerują, że Deep Web może być nawet 400 do 500 razy większy niż powierzchniowy internet. Jednak większość informacji na Deep Web jest niewidoczna dla przeciętnego użytkownika internetu, nie dlatego, że jest to miejsce nielegalnej działalności, ale ponieważ te strony nie są przeznaczone do publicznego dostępu.

Dark Web, z kolei, jest specyficzną częścią Deep Web, która została celowo ukryta i jest niedostępna za pomocą standardowych przeglądarek internetowych. Do dostępu do Dark Web zazwyczaj wymagane są specjalne narzędzia, takie jak Tor (The Onion Router), które maskują tożsamość i lokalizację użytkowników, umożliwiając anonimowe przeglądanie internetu.

Dark Web jest często kojarzony z nielegalną działalnością, taką jak handel narkotykami, nielegalne zbiórki pieniędzy, handel danymi i cyberprzestępczość. Rzeczywiście, te rodzaje aktywności występują na Dark Web, ale istnieją także inne, legalne powody korzystania z Dark Web, takie jak pragnienie anonimowości, unikanie cenzury, czy dostęp do informacji, które mogą być ukryte w powierzchniowym internecie.

Deep Web i Dark Web to olbrzymie, w dużej mierze niewidoczne obszary internetu, które zawierają znacznie więcej danych niż te, które są dostępne w powierzchniowym internecie. Chociaż te obszary są często kojarzone z nielegalną działalnością, są one również integralną częścią struktury i funkcjonowania internetu, umożliwiając prywatność, anonimowość i dostęp do ogromnej ilości informacji. W związku z tym, zrozumienie ich istoty i funkcjonowania jest kluczowe dla pełnego zrozumienia tego, jak działa internet.

image_pdf